Monthly Archives: augustus 2017

Club Avond

We hebben kort kennis gemaakt met het softwarepakket Wings Platinum 5. We gaan deze software gebruiken om foto’s op de beamer te tonen.
Iedereen die vrij werk wil laten zien op de beamer, stuurt de foto’s uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de clubavond naar Kees Ritter en Willemien Rotteveel via Wetransfer.
Dat werkt via een website:
Kies daar voor de gratis versie. Je krijgt vervolgens een scherm, waarin je het emailadres van Kees en Willemien als ontvangers, en je eigen emailadres als verzender invult. Tevens voeg je hier de bestanden toe die je wilt versturen (max 3 per avond, tenzij het om een serie gaat). Naast de transferknop, onderin het scherm,zie je nog een knop met drie puntjes. Als je daar op klikt, kan je aangeven dat link wilt sturen, in plaats van de bestanden als bijlage in het mailtje. Klik vervolgens op Transfer.
 
Kees en Willemien voegen de foto’s samen in Wings. Het is dus niet nodig om zelf met het pakket te leren werken. Niettemin is het pakket (alleen windows) gratis te downloaden vanaf deze website: http://www.hdav.nl/wings-platinum/installatie/wings-platinum-5
Op de site vind je ook informatie over het aanvragen van een vrijgavecode (na 20x opstarten moet je het pakket ontgrendelen met deze code). De software is met name interessant voor degenen die zelf een klankbeeld zouden willen samenstellen.
 
De methode die Frans gisteren liet zien over het indelen van een passepartout is terug te vinden in dit filmpje: https://youtu.be/MyWImlYBvyA?t=8m51s
 
Eind september hebben we met de club een tentoonstelling in Antoniushove. Een vriendelijk verzoek aan iedereen om foto’s te gaan selecteren die je graag zou willen tonen. Er is plaats voor maximaal 50 foto’s. Het aantal foto’s per deelnemer wordt bepaald aan de hand van het aantal deelnemers. Als iedereen vier foto’s inlevert, hebben we genoeg materiaal, en bij voldoende deelname wordt dan daaruit in overleg een selectie gemaakt. Heb je minder dan vier foto’s, lever deze dan toch in, zodat je meedoet!
Posted in Blog Tagged |

ClubAvond

Vanavond het vervolg van de digitale workflow. Marcel v V. heeft wat zaken van Lightroom uitgelegd.

Ook het programma FastRawViewer werd gedemonstreerd. Het is een voorbeeld hoe je op een slimme en snelle manier RAW foto’s kunt beoordelen voordat je ze met Lightroom gaat laden. Alleen de ‘keepers’ kunnen dan geladen worden met Lightroom. Wanneer je dit een beetje onder de knie krijgt dan kun je een behoorlijke snelheidswinst halen in het laden van je goede Raw foto’s.

Na de pauze zijn de foto’s besproken die een aantal leden hadden ingestuurd naar aanleiding van RAW foto die Marcel vorige week heeft rondgestuurd. Het was leuk te zien wat iedereen van de hetzelfde raw foto heeft gemaakt. De oefening heeft ook laten zien dat het beter is om DNG bestanden rond te sturen dan RAW bestanden, want lang niet iedereen kon het RAW bestand van Canon lezen, terwijl iedereen wel het DNG bestand kon lezen. Onderstaand de galerij met de ingezonden foto’s.

Posted in Blog

ClubAvond

Vanavond heeft Marcel v Vuren de hele avond gevuld met een presentatie over digitale workflow.
Hoe gaan we nu met digitale foto’s om, waarom of waarom niet moeten we in RAW foto’s maken.
De presentatie kan worden gedownload via onderstaande link.
presentatie Digitale workflow

Marcel zal een raw bestand rondsturen en er is gevraagd aan de aanwezigen om hun eigen interpretatie aan dit bestand te geven door deze raw file te editen en als JPG bestand weer terug te sturen.  

Volgende week is er een vervolg op de presentatie. Dan zal er een praktische avond komen waarin een aantal aspecten van Lightroom zal worden uitgelegd en natuurlijk worden de resultaten van de verschillende raw bewerkingen getoond.

Posted in Blog Tagged |

ClubAvond

De eerste clubavond van het nieuwe seizoen.
De evenementencommissie had besloten dat de zomerbreak dit jaar een maand korter moet duren.
Mary had gezorgd voor wat lekkers bij de koffie, Martien moest nog snel even naar de supermarkt om de dranktekorten aan te vullen. De fotobesprekers (John, Marcel, Willemien en Harm) zonderden zich af om de foto besprekingen voor te bereiden. Vandaag werden de regels voor de fotobesprekingen opnieuw uitgelegd en aan de hand van een viertal foto’s verduidelijkt.
We hebben hier lang en met veel animo over gediscussieerd, zolang dat er geen tijd meer was om de nieuwe beamer van de club te presenteren. Er was zelfs geen tijd voor een pauze. Maar het was zeker een leerzame discussie die maar weer eens aantoonde hoeveel er over op het eerste gezicht simpele foto’s gezegd kan worden. Dit belooft veel voor het komende seizoen!

Posted in Blog Tagged |